Rörservice

Vår renodlade rörservice, affärsområdet NGL-Hertzmans Rörservice, bedrivs över hela landet och via VS-avtal med stora som små fastighetsägare.


Vi har kontor i Linköping, Norrköping och Göteborg. Vi utför allt från nyproduktion, entreprenader, ny- och ombyggnad av under­centraler, installation av värmepumpar för bergvärme och luft/luft samt ren rörservice.

Vi har VVS-Certifikat, Svetslicens, Heta Arbeten, Säker Vatten etc. och vår personal har ID06.
Vi har ett verksamhetssystem enligt ISO 9001 och 14001.

Vår rörservice består av personal som har lång, gedigen erfarenhet med bl.a. svetslicens för fjärrvärme på hetvattensidan.
VVS-Tjänster
Entreprenad/Service
Individuell mätning
Injustering värmesystem
Vattenbesparing
Värmepumpar/växlare